Prezident je někdo, kdo věnuje pozornost každodennímu chodu organizace, jako by to byl malý správce webu. Musí pohybovat lodí a denně řídit všechny manažery. To, co prezident věnuje, je každodenní chod organizace.

Úkolem generálního ředitele je zajistit ziskovost společnosti. To zahrnuje nakreslení cestovní mapy. Generální ředitel by se měl zabývat opatřeními na snižování nákladů a racionálním využíváním zdrojů. Generální ředitel je někdo, kdo zvažuje iniciativy, inovace, výkonnost a samozřejmě strategii, která pomůže společnosti dosáhnout jejích krátkodobých a dlouhodobých cílů.

Na druhé straně prezident musí zajistit, aby společnost neustále pracovala na dosažení svých cílů. Prezident musí zajistit, aby všechny role, jako jsou lidské zdroje, infrastruktura a vybavení, fungovaly hladce a získaly z nich očekávané přínosy.

Pokud se na to chcete dívat jako na hierarchickou jednotku, pak je generální ředitel na vrcholu gangu a prezident je další v pořadí. Generální ředitel společnosti může být také předsedou představenstva, a pokud má společnost více konglomerátů, může vést i mnoho prezidentů. Prezident společnosti může být také známý jako COO, hlavní provozní ředitel.

Jeho způsob práce proto spočívá v tom, že představenstvo řídí úkol s generálním ředitelem a prezidentem a ze dne na den se stává skutečností. Oba pracují současně, aby zajistili ziskovost společnosti.

Reference