Rozdíl mezi číslem ABA a referenčním číslem

Americká bankovní asociace navrhla způsob, jak usnadnit třídění, vázání a identifikaci šeků a finančních institucí, ze kterých pocházejí. Bez tohoto kvalifikačního vybavení by byly rozdíly a rozdíly v peněžních tocích vysoké. Nesprávné, neúplné nebo zavádějící směrování je velkým problémem, který může vést k velkým finančním ztrátám finančních institucí a jednotlivých spotřebitelů. Čísla bank tak hrály důležitou roli při zajišťování nepřetržitého rozvoje a obratu téměř ve všech hospodářských odvětvích.

Při jedné kontrole může být kódováno více kódů a matoucí čísla, ale každý hraje důležitou roli při schvalování konkrétní kontroly. Každý by měl znát základy digitálního bankovnictví; to lze zjednodušit identifikací různých prvků. Dva z univerzálních kódů jsou: ABA Transit number nebo ABA number a Routing Transit Number (RTN) nebo Routing number. Je velmi snadné rozlišovat na základě struktury kódu, délky a umístění.

Číslo ABA nebo číslo ABA Transit je digitální kódování vytištěné ve formě šeku, které usnadňuje proces omezení mezi bankami, ať už jde o omezené nebo mezibankovní transakce. Systém je provozován zkratkou ABA - American Bankers Association. Každému finančnímu ústavu v USA přiřazuje jedinečný identifikátor. Číslo ABA je vytištěno jako číslo (horní) desetinné tečky v pravém horním rohu potvrzení; jmenovatel je zaškrtávací značka banky, která identifikuje Federální rezervní banku obsluhující banku. Příkladem toho je 12-34567 / 8901. Zde je 12. počítadlo dvoudílný kód, který ukazuje geografickou polohu finanční instituce. Další část, 34567, představuje samotnou banku nebo finanční firmu. Konečně, jmenovatel - 8901 - odkazuje na Federální rezervní banku sloužící bance.

Jiným kódem je směrovací číslo (RTN) nebo devítimístné číslo zvané směrovací číslo. Stejně jako číslo tranzitu ABA je cílem RTN usnadnit bankám přesné třídění a identifikaci kontrolované finanční instituce. Je navržen speciálně pro usnadnění klasifikace kontrol a jejich vrácení emitentovi. Přenáší elektronické kopie šeků, což je levnější a levnější alternativa k papírovým šekům. Federální rezervní banky RTN a automatizovaný zúčtovací dům se proto velmi podílejí na operacích, jako jsou peněžní převody, přímé vklady, směnky, online bankovnictví a další formy automatizovaných převodů peněz. aplikováno na úrovni. To je vidět na konci kontrol. Strukturálně je RTN kombinací identifikačního kódu banky a identifikačního kódu Federální rezervní banky, jak je uvedeno v čísle ABA Transit. Pro ilustraci, za použití stejného příkladu 12-34567 / 8901, první čtyři číslice RTN - 8901 - patří Federální rezervní bance, posledních pět - 34567 konkrétní finanční instituci.

Shrnutí

1) Tranzitní číslo ABA a směrovací tranzitní číslo - kódy používané k usnadnění třídění, agregace a identifikace kontrol a tam, kde jsou nakresleny. 2) Tranzitní číslo ABA se skládá ze tří částí: 1) zeměpisná poloha finanční instituce, 2) samotná banka a 3) Federální rezervní banka. Je umístěn v pravém horním rohu kontroly. 3) Číslo tranzitu doporučení se skládá ze dvou částí: 1) Federální rezervní banka a 2) samotná finanční instituce. Je umístěn ve spodní části kontroly.

Reference

  • http://ygraph.com/chart/2852