Abiogeneze vs Biogenesis

Původ života je kontroverzní téma a má také dlouhou historii. Starověcí lidé věřili, že původ života je spontánní mechanismus a vyskytuje se v důsledku neživých látek. Tento názor byl známý jako „Abiogeneze“. Nakonec však vědci prokázali, že původ života je ve skutečnosti způsoben existujícím živým organismem, nikoliv neživými látkami, a tento názor byl znám jako „Biogeneze“.

Abiogeneze

Abiogeneze je starověká víra o původu života. Toto je také známé jako teorie spontánní generace života. Teorie abiogeneze uvádí, že původ živého organismu je způsoben neživými látkami nebo jde o spontánní incident. Až dosud však vědci nebyli schopni tuto teorii dosáhnout experimenty.

Biogeneze

Biogeneze je v současnosti akceptovanou teorií o vzniku nového života. Teorie biogeneze uvádí, že původ života je způsoben existujícími živými buňkami nebo organismem. Louis Pasteur, Francesco Reddy a Lazzaro Spallanzani experimentálně prokázali tuto teorii.

Abiogeneze vs Biogenesis

• Abiogeneze uvádí, že původ života je způsoben jiným neživým materiálem nebo je to spontánní mechanismus, zatímco biogeneze odhaluje, že původ života je způsoben jiným již existujícím živým organismem nebo buňkami.

• Abiogeneze se nepodařilo prokázat experimentálně, zatímco biogeneze byla experimentálně prokázána mnoha vědci.