V 80. letech 20. století se střídavý proud změnil na proud používaný na přenosových vedeních, protože bylo obtížné dosáhnout města na velké vzdálenosti. Od té doby byl tento problém odstraněn a stejnosměrný proud se přenáší na velké vzdálenosti, i když elektřina stále proudí do domácností a podniků. AC umožňuje přenos energie z napájecího zdroje do sítě i ze zdroje do zásuvky. To je výhodné pro domácnosti a podniky, které vyrábějí více energie, než v současnosti spotřebovávají. Toho lze dosáhnout použitím alternativních zdrojů energie, jako je sluneční energie, větrná energie a další zdroje. Jak tyto zdroje rostou v domácnostech a podnicích, obousměrný tok elektřiny potvrzuje náhoda.

Přes skutečnost, že stejnosměrný proud není používán v místech spotřeby (dnes, na mnoha místech elektrických přijímačů), je energie využívána k přenosu na velké vzdálenosti. Při přenosu se vrátí do AC před kontaktováním spotřebitele. Je k dispozici také v běžných zdrojích energie, které nejsou připojeny k napájení stejnosměrným proudem. Patří sem mnoho baterií, palivových článků, generátorů a dalších zdrojů energie. Tyto zdroje energie jsou efektivně využívány každý den. Některé jsou zahrnuty do elektrických sítí a alternativních zdrojů energie.

Každý druh révy se radikálně liší od ostatních a tyto rozdíly prokázaly, že jsou pro některé druhy vhodnější než jiné.

Reference