Klíčový rozdíl - acetaldehyd versus aceton

Acetaldehyd i aceton jsou malé organické molekuly, ale existuje rozdíl mezi nimi na základě jejich funkčních skupin. Jinými slovy, jedná se o dvě různé karbonylové sloučeniny s různými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Aceton je nejmenším členem ketonové skupiny, zatímco acetaldehyd je nejmenším členem aldehydové skupiny. Klíčový rozdíl mezi acetaldehydem a acetonem je počet atomů uhlíku ve struktuře; aceton má tři atomy uhlíku, ale acetaldehyd má pouze dva atomy uhlíku. Rozdíl v počtu atomů uhlíku a mající dvě různé funkční skupiny vede k mnoha dalším rozdílům v jejich vlastnostech.

Co je aceton?

Rozdíl mezi acetaldehydem a acetonem

Co je acetaldehyd?

Acetaldehyd, také známý jako ethanal, je nejmenším členem aldehydové skupiny. Je to bezbarvá hořlavá kapalina se silným dusivým zápachem. Existuje mnoho průmyslových využití, jako je výroba kyseliny octové, parfémů, drog a některých příchutí.

Klíčový rozdíl - acetaldehyd versus aceton

Jaký je rozdíl mezi acetaldehydem a acetonem?

Struktura a obecné vlastnosti acetaldehydu a acetonu

 Struktura acetaldehydu vs. aceton-acetonAcetaldehyd vs. struktura aceton-acetaldehyd

Výskyt acetaldehydu a acetonu

Aceton: Obecně je aceton přítomen v lidské krvi a moči. Při normálním metabolismu se také vytváří a ukládá v lidském těle. Když lidé mají diabetiky, produkují se v lidském těle ve větším množství.

Acetaldehyd: Acetaldehyd se přirozeně vyskytuje v různých rostlinách (káva), chléb, zelenina a zralé ovoce. Kromě toho se vyskytuje v cigaretovém kouři, benzínu a výfukových plynech nafty. Je to také meziprodukt v metabolismu alkoholu.

Použití acetaldehydu a acetonu

Aceton: Aceton se používá hlavně jako organické rozpouštědlo v chemických laboratořích a je také účinnou látkou při výrobě odstraňovače laku na nehty a ředidla v malířském průmyslu.

Acetaldehyd: Aceton se používá k výrobě kyseliny octové, parfémů, barviv, aromatických látek a léčiv.

Charakteristika acetaldehydu a acetonu

Identifikace

Aceton: Aceton dává pozitivní výsledek pro jodformový test. Z tohoto důvodu může být snadno odlíšen od acetaldehydu pomocí jodového testu.

Acetaldehyd: Acetaldehyd dává „Tollenovu činidlu“ stříbrné zrcadlo, zatímco ketony nedávají pozitivní výsledek pro tento test. Protože nemůže snadno oxidovat. K identifikaci acetaldehydu lze také použít test s kyselinou chromovou a Fehlingovo činidlo.

Reaktivita

Reaktivita karbonylových skupin (aldehydů a ketonů) je způsobena hlavně karbonylovou skupinou (C = O).

Aceton: Obecně jsou alkylové skupiny elektronovými dárcovskými skupinami. Aceton má dvě methylové skupiny a snižuje polarizaci karbonylové skupiny. Díky tomu je sloučenina méně reaktivní. Dvě methylové skupiny připojené k oběma stranám karbonylové skupiny vedou také k dalšímu stearickému bránění. Proto je aceton méně reaktivní než acetaldehyd.

Acetaldehyd: Naproti tomu acetaldehyd má na karbonylové skupině pouze jednu methylovou skupinu a jeden atom vodíku. Když methylová skupina věnuje elektrony, atom vodíku stahuje elektrony; toto dělá molekulu více polarizovanou, a to dělá to více reaktivní. Ve srovnání s acetonem má acetaldehyd méně stearických účinků a jiné molekuly se mohou snadno dostat. Z těchto důvodů je acetaldehyd reaktivnější než aceton.