Aktivní vs pasivní reproduktory

Svět přednášejících je zajímavý a vzhledem k rozšířenému používání přednášejících na koncertech, živých vystoupeních, konferencích, seminářích, institutech a dokonce i doma, má smysl mít trochu znalosti o různých druzích řečníků. Aniž bychom šli do podrobností, jako jsou ovladače, typy tyčí nebo skříně, lze bezpečně říci, že reproduktory spadají do dvou širokých kategorií, aktivních a pasivních. Mezi těmito dvěma druhy řečníků existuje mnoho podobností, ale mají jeden hlavní rozdíl, který je při jejich fungování velmi důležitý. Tento článek se pokouší mluvit o tomto rozdílu.

Aktivní reproduktory jsou reproduktory, které mají zabudovaný zesilovač uvnitř, což znamená, že tyto reproduktory lze využít bez nutnosti zavádění zesilovačů. Nazývají se také napájené reproduktory a zbavují se těžkopádného postupu přizpůsobování zesilovačů s reproduktory. Další výhodou, kterou aktivní reproduktory poskytují uživatelům, je snížení délky kabelů, které mají být použity, pokud není vestavěný zesilovač. Obecně lze říci, že aktivní reproduktory jsou levné, kompaktní, nepotřebují svět zesilovačů, mají také vestavěnou řídicí elektroniku.

Na druhou stranu pasivní reproduktory jsou pouze reproduktory, nic víc nebo méně. Potřebují zesilovače, aby fungovaly a produkovaly zvuk. Převážná většina reproduktorů má pasivní charakter a pro práci je třeba zesilovačů. Tyto reproduktory poskytují větší flexibilitu v případě, že uživatel chce upgradovat. Dalším bodem ve prospěch pasivních reproduktorů je to, že mají více možností a různých kombinací a také je levnější je opravit než aktivní reproduktory. Existují však i nějaké nevýhody ohledně pasivních reproduktorů. Obecně jsou méně přesné, mají vysoké hodnoty zkreslení a nemohou být tak hlasité jako srovnatelný aktivní reproduktor. To je důvod, proč profesionální hudebníci a držitelé živých koncertů využívají aktivní reproduktory kvůli jejich vyššímu výkonu. Aktivní reproduktory jsou také považovány za spolehlivější než pasivní reproduktory.