Aktivní FTP vs pasivní FTP

FTP (File Transfer Protocol) je sada standardních síťových pravidel (protokolů) týkajících se přenosu souborů mezi dvěma hostitelskými počítači přes síť založenou na TCP / IP (síť, která používá protokol Transmission Control Protocol / Internet Protocol k přenosu proudu bytů) z jednoho počítače do druhého), jako je internet. FTP pracuje na principu klient / server a patří do aplikační úrovně modelu OSI (model Open Systems Interconnection).

FTP server, který ukládá soubory, které mají být přeneseny, obvykle používá pro účely přenosu dva porty, jeden pro příkazy a druhý pro odesílání a přijímání dat. Požadavky z klientských počítačů jsou přijímány na portu 21 serveru, který je vyhrazen výhradně pro odesílání příkazů; proto se nazývá příkazový port. Jakmile je přijata příchozí žádost, data požadovaná nebo nahraná klientským počítačem jsou přenášena přes samostatný port nazývaný datový port. V tomto okamžiku v závislosti na aktivním nebo pasivním režimu připojení FTP se číslo portu použité pro přenos dat liší.