Adipex vs Phentermine

Ve společnosti, kde se obezita stala problémem, je důležité znát rozdíl mezi Adipexem a Phenterminem, protože oba se používají ke snižování hmotnosti. Zdůraznění skutečnosti, že obezita je v současné komunitě hlavním problémem, není špatné. Kontrola obezity je nezbytná pro fyzickou a duševní zdatnost. Dnes má většina lidí velké nadšení, aby se vyhnula obezitě, protože touží být zdravější. Adipex a fentermin jsou anorektika, která snižují nadváhu. Anorektika mají některé metabolické účinky k metabolizaci tuků a uhlohydrátů. Čtěte dále a zjistěte, zda jsou tyto dvě prášky na dietu, Adipex a Phentermine, stejné nebo existují nějaké rozdíly.

Adipex | Použití, jak to funguje, nežádoucí účinky, preventivní opatření

Adipex je dietní pilulka phenterminu. Aktivní složkou Adipexu je phentermin. Excipienty Adipexu jsou kukuřičný škrob a barviva.

Jak Adipex funguje? Mozek vysílá hladové signály, díky nimž je člověk hladový. Adipex stimuluje neurony k uvolňování více katecholaminu, který potlačuje tyto hladové signály a snižuje chuť k jídlu. Rovněž inhibuje zpětné vychytávání katecholaminu. Adipex je po perorálním podání rychle absorbován a má vysokou rozpustnost v tucích; proto snadno prochází hematoencefalickou bariérou. Adipex podléhá metabolismu v játrech a vylučuje se močí.

Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Adipex a bezpečnostní opatření?

Stejně jako jiné léky má Adipex také nežádoucí účinky, jako je sucho v ústech, průjem, zvracení, zácpa a nepříjemná chuť. Pacienti s onemocněním, jako je arterioskleróza, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, hypertyreóza, glaukom a známá přecitlivělost na lék nebo jeho složky, by Adipex neměli užívat. Neexistují žádné prokázané studie bezpečného používání Adipexu v těhotenství. Adipex prochází mateřským mlékem a může mít závažné škodlivé účinky na nenarozené dítě. Děti do 16 let by Adipex neměly užívat. Lidé by se měli vyvarovat řízení vozidel a obsluhy strojů po užití Adipexu, protože Adipex způsobuje zbytečné účinky, jako je ospalost. Lidé, kteří užívají Adipex, by neměli užívat alkohol, který zhoršuje nežádoucí účinky Adipexu. Pacienti s diabetem by měli při užívání Adipexu užívat snížené dávky inzulinu. Pacienti, kteří užívali inhibitory monoaminooxidázy v posledních čtrnácti dnech, by Adipex neměli používat. Pacienti s anamnézou zneužívání drog by neměli užívat Adipex perorálně.

Phentermine | Použití, jak to funguje, nežádoucí účinky, preventivní opatření

Fentermin je generický lék Adipexu. Fentermin se rychle vstřebává do těla a díky jeho vyšší rozpustnosti v tucích prochází hematoencefalickou bariérou. Phentermine vyvolává běžné vedlejší účinky jako Adipex. Kontraindikace a zvláštní opatření jsou stejná jako u Adipexu.

Rozdíl mezi phentermine a apidex

Jaký je rozdíl mezi Adipexem a Phentermine?

Adipex a phentermine jsou anorektika. Oba jsou amfetaminy, které stimulují centrální nervový systém. Jak potlačují chuť k jídlu, tak oba léky snižují chuť k jídlu a způsobují hubnutí. Obě léky mají podobné vedlejší účinky a podobné kontraindikace. Pacienti by měli používat tyto léky jako krátkodobou terapii, protože se jedná o návykové látky. Zneužívání těchto léků má vážné škodlivé účinky. Pacienti by měli vzít vynechané dávky co nejdříve. Pacienti by nikdy neměli užívat dvojnásobné dávky. Tyto léky jsou vhodné pro skladování při pokojové teplotě v těsně uzavřených nádobách.

Přestože téměř všechny vlastnosti obou léčiv jsou stejné, existují určité oznámené rozdíly.

• Fentermin je generikum a Adipex je obchodní název.

• Phentermine má čistý phentermine. Adipex má jako účinnou látku phentermin. Neaktivní složky Adipexu jsou kukuřičný škrob a barviva.

• Absorpce formy soli Adipexu je vyšší, zatímco forma pryskyřice je nižší.

• Fentermin je k dispozici v různých dávkách, jako je 15 mg, 30 mg a 37,5 mg. Obvyklé dávkování Adipexu dostupného na trhu je 37,5 mg.

Většina vlastností generických a komerčních drog je stejná. Generické léčivo lze převést na několik komerčních léčiv přidáním různých pomocných látek. Navíc je obezita poruchou. Je to důsledek vysoké akumulace tuku. Používání pouze léků k odstranění obezity je slepota. Lidé by měli obezitu zvládat jako dlouhodobou povinnost. K léčbě obezity jsou kromě užívání léků nezbytné i cvičení a dobře kontrolovaná strava.