Docent of Adjunts and others

Asistentský profesor hraje ve vzdělávacím systému další roli. Tento specialista je jako profesor na částečný úvazek místo toho, aby převzal odpovědnost na plný úvazek. Studuje na základě smlouvy, nikoli pravidelně. Univerzity tak profitují z přijímání dalších profesorů, protože jsou placeni na flexibilním minimálním příjmu a méně (pokud vůbec), než běžní profesoři.

Jsou flexibilní v tom smyslu, že instituce, ve které pracují, mohou snadno poslat své služby, aniž by odmítly obnovit smlouvu. K tomu dochází, když zaměstnavatel vidí potřebu snížit pracovní sílu nebo výkon asistenta profesora není příliš dobrý. Stejně jako každý jiný učitel nebo profesor musí i další profesoři před vyučováním splňovat všechny předpoklady, jako je vzdělání, zkouška a příprava.

Mnoho, ne-li všichni, další profesoři by se neměli účastnit schůzek fakulty. Jsou klasifikováni do nestálých rolí v podniku nebo na univerzitě, nemají trvalý pobyt a nemají administrativní odpovědnost. Rovněž nejsou povinny provádět výzkum a nemusí zveřejňovat nic pro svůj profesní rozvoj. Většina z těchto pozic nevyžaduje titul.

Naopak docentem je někdo, kdo se ve škole podílí na trvalých a trvalých rolích. Často jsou klasifikováni jako profesoři střední třídy. Jsou také stálými členy fakulty, kteří se účastní postgraduálních a postgraduálních vzdělávacích služeb.

Doprovodný profesor může být jmenován pro někoho: vysokoškolský přednášející nebo lékař, který řídí sylabus v nemocnici, kde pracuje. Ve skutečnosti záleží na tom, kde byl docentem přidělen. Docent znamená výuku, psaní a výzkum současně. I přes tuto náročnou roli jim bylo slíbeno více jistoty zaměstnání než jejich protějšky.

1. Další profesor - další přednášející, který je dočasně na studijním zařízení a nepracuje trvale. 2. Docent má ve vzdělávací instituci trvalou roli. Pracuje na plný úvazek a obvykle na plný úvazek. 3. Další profesor má obvykle nižší platy a výhody než docent.

Reference