Přizpůsobit vs Doplněk
 

Vzhledem k tomu, že doplněk a doplněk jsou pojmy, které přicházejí v gramatické teorii, je velmi užitečné znát rozdíl mezi doplňkem a doplňkem. Navzdory skutečnosti, že pro většinu studentů se tyto dva termíny zdají dosti podobné, mají doplňky a doplňky jednoznačně rozdílné funkce. Cílem této práce je poukázat na hlavní rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, doplněk a doplněk a zároveň poskytnout základní pochopení těchto dvou pojmů. Je pravda, že někdy může být čára mezi doplňkem a doplňkem trochu nepolapitelná. Je však třeba mít na paměti, že hlavním rozdílem mezi doplňkem a doplňkem je to, že zatímco doplněk je nezbytný pro větu nebo frázi, aby byl vylíčen význam, doplněk je pouze volitelný, funguje pouze jako rozpracování věta nebo věta. Pokusme se porozumět těmto dvěma termínům, doplňovat se a doplňovat se tím, že každému členu věnujeme zvláštní pozornost.

Co znamená doplněk?

Když mluvíme o doplňku, lze jej definovat jako slovo nebo soubor slov, který modifikuje předmět, sloveso nebo objekt. Doplněk dává větě smysl a pokud je odstraněna, je věta gramaticky nepřesná. Jsou tedy nezbytné pro větu, protože bez ní by věta nesdělovala čtenáři význam. Věnujte pozornost níže uvedenému příkladu.

Clara je hudebník.

V této větě „Clara je hudebník“, slovo hudebník označuje doplněk, jedná se o příklad doplňku předmětu. Pokud se někdo pokusí odstranit doplněk (hudebník), věta by byla neúplná a gramaticky selhávající.

Existují různé typy doplňků. Některé z nich jsou následující:

Doplněk předmětu
Doplněk objektu
Slovesný doplněk
Přídavné jméno
Adverbiální doplněk

Hlavní myšlenkou je, že při konstrukci věty může mít doplněk různé podoby; to je povinné pro totožnost věty.

Co znamená Adjunct?

Přídavek je však slovo nebo soubor slov, který poskytuje další informace o funkcionářích věty. Tito funkcionáři mohou být předmětem, předmětem a predikátem věty. Přídavek může být odstraněn, aniž by věta byla gramaticky nepřesná. I po odstranění doplňku by tato věta měla stále význam. V tomto smyslu lze přídavné předměty považovat za sekundární nebo volitelné pro konstrukci věty, že její odstranění nepoškodí identitu vět. Ve většině případů jsou doplňky příslovce, která pomáhají při popisu slovesa. Tyto doplňky mohou popisovat čas, frekvenci, způsob, místo nebo důvod. Funkci doplňku lze pochopit z příkladu.

Úplně jsem zapomněl na jeho příchod.

V této větě slovo úplně stojí jako přídavek. Je to příslovce, které popisuje sloveso zapomínání. Pokud by však byl doplněk z trestu odstraněn, nemělo by to vliv na jeho konstrukci ani nezměnilo jeho význam. Jediným ovlivněním, které by to mělo, je snížení síly nebo velikosti akce. Věnujme pozornost druhému příkladu.

Clara pomohla její matce s jídly.

Slova s ​​jídly opět stojí jako doplněk. Vypracovává způsob, jakým Clara pomohla její matce. Je pravda, že odstraněním doplňku věta ztratí aspekt popisné informace, ale neovlivní celkový význam věty.

Rozdíl mezi doplňkem a doplňkem

Jaký je rozdíl mezi doplňkem a doplňkem?

To zdůrazňuje, že hlavní rozdíl mezi doplňkem a doplňkem spočívá v dopadu, který má na konstrukci věty a její identitu.

• Zatímco doplněk je nezbytný pro to, aby věta byla gramaticky správná a aby vyjadřovala význam, doplněk je pouze sekundární.
• Příloha pouze propracovává funkcionáře nebo poskytuje popisnější obraz věty a její odstranění nepoškodí celkový význam věty ani její konstrukci.