Administrativní asistent a tajemník

Administrativní asistent a tajemník jsou ti, kteří pomáhají vedoucím pracovníkům společnosti nebo instituce. Dříve tam byl jen tajemník a časem přišli administrativní asistenti.

Tajemník je ten, kdo o práci rozhoduje. Tajemník by měl psát a kopírovat diktáty, účastnit se telefonních hovorů a plánovat schůzky. Tajemník nehraje žádnou jinou důležitou roli a není schopen sám rozhodovat.

Administrativní asistent má více povinností než tajemník. Práce administrativního asistenta je mnohem lepší než administrativní práce. Na rozdíl od tajemníka má administrativní asistent právo činit nezávislá rozhodnutí. Správní asistent může také činit nezávislá rozhodnutí. Na rozdíl od tajemníka může administrativní asistent znát výhody svého šéfa, včetně osobních preferencí.

Administrativní asistent může být rovněž odpovědný za dlouhodobé projekty, které jsou v zájmu šéfa. Šéf však tuto roli nesdílí se sekretářkou. Místo toho je tajemníkem úkolem pomáhat administrativnímu asistentovi, pokud se vyskytne nějaký velký problém.

Na rozdíl od sekretářů, administrativní asistenti dohlížejí na ostatní zaměstnance, organizují konference, kontrolují podání, připomínky a důležité zprávy. Administrativní asistenti jsou povinni uspořádat schůzky mezi členy správy a dalšími různými výbory. Někteří administrativní asistenti mají za úkol připravovat statistické zprávy, které nejsou předkládány tajemníkům.

Absolventi středních škol s odborným vzděláním v administrativě obvykle preferují práci na sekretariátních pozicích. Na druhé straně by osoba s titulem raději pracovala jako administrativní asistent.

Shrnutí

1. Sekretariát je osoba podléhající přísné správní odpovědnosti. Práce administrativního asistenta je mnohem lepší než administrativní práce.

2. Tajemník musí vykonávat psaní a kopírování diktátů, účastnit se telefonních hovorů a nastavovat schůzky. Tajemník nehraje žádnou jinou důležitou roli a není schopen sám rozhodovat. Na rozdíl od tajemníka má administrativní asistent právo činit nezávislá rozhodnutí a nezávislá rozhodnutí

3. Na rozdíl od sekretářky může administrativní asistent dokonce znát přání svého nadřízeného, ​​včetně osobních preferencí.

4. Úředník je povinen pomáhat administrativnímu asistentovi pouze v případě jakéhokoli významného podniku.

Reference