Key Difference - Adventurous vs Adventuresome

Anglický jazyk se skládá ze slov, která znějí téměř synonymně, ale mají mírný rozdíl, pokud jde o jejich význam. Jako příklad takové situace lze považovat slova dobrodružná a dobrodružná. Slova dobrodružná a dobrodružná mají téměř stejný význam, protože obě jsou odvozena od podstatného jména „dobrodružství“. Když se však zaměříme na použití, všimneme si mírného rozdílu. To lze zapsat takto. Termín dobrodružný je více používán a má širší význam ve srovnání s dobrodružným, který nese užší rozsah významu.

Co je dobrodružné?

Všichni jsme slyšeli slovo dobrodružné, které se používá pro jednotlivce, aktivity, objekty a dokonce i když mluvíme o myšlenkách. Dobrodružný zdůrazňuje určitou vrozenou touhu podstupovat rizika. To může dokonce hraničit s nebezpečím pro sebe. Když mluvíme o jednotlivcích, někteří jsou přirozeně dobrodružní; to jsou lidé, kteří riskují, aby si to užili. Ale zatímco někteří lidé jsou dobrodružní, jiní ne. To jsou části individuálního charakteru. Například ochota jednotlivce podniknout odvážný podnik zdůrazňuje dobrodružného ducha, který má. Osoba, která hledá dobrodružství, je známa jako dobrodruh.

Byl to tak dobrodružný mladý muž, který byl dokonce ochoten hrát se svým životem.

Na rozdíl od jejích sourozenců byla vždy dobrodružná.

Dobrodružství lze také použít k označení aktivity, zkušenosti nebo předmětu, který je plný nebezpečí.

Vědci zahájili dobrodružnou výpravu do Amazonky.

Rozhodli se vydat se na dobrodružnou cestu.

Moje mládež jako sociální pracovník byla opravdu dobrodružná zkušenost.

Dobrodružství může být také použito, když mluvíme o vzrušujících, ale nebezpečných činnostech nebo zkušenostech. Tyto zkušenosti mohou být často neobvyklé.

Jako egyptologka má dobrodružnou profesi.

Měli v Řecku dobrodružný čas.

Rozdíl mezi dobrodružným a dobrodružným

Co je to dobrodružství?

Slovo adventuresome je přídavné jméno, které lze použít k popisu podstatných jmen. Obvykle se to týká sklonu k riskantním činnostem. Adventuresome lze použít jak pro jednotlivce, tak i pro aktivity. Zde jsou nějaké příklady.

Všichni jsme zbožňovali jeho dobrodružného ducha.

Tým se vždy zapojil do dobrodružných sportů jen kvůli jeho vzrušení.

Key Difference - Adventurous vs Adventuresome

Jaký je rozdíl mezi Dobrodružným a Dobrodružným?

Definice dobrodružného a dobrodružného:

Dobrodružný: Dobrodružný zdůrazňuje ochotu podniknout odvážné zážitky. To také naznačuje nebezpečí a riziko.

Adventuresome: Adventuresome označuje sklon k riskantním činnostem.

Charakteristika dobrodružného a dobrodružného:

Riziko a nebezpečí:

Dobrodružný: Slovo označuje riziko a nebezpečí.

Adventuresome: Podobně jako slovo adventurous, adventuresome označuje riziko a nebezpečí.

Používání:

Dobrodružství: Slovo je široce používáno.

Adventuresome: Slovo je méně používané.

Rozsah významu:

Dobrodružství: Slovo má široký záběr.

Adventuresome: Slovo má úzký rozsah.

Obrázek se svolením:

1. Skult By Skultimulti (vlastní práce) [CC BY-SA 4.0], prostřednictvím Wikimedia Commons

2. Handgliding By Miskatonic převzato (na základě nároků na autorská práva). [CC BY 2.5] prostřednictvím Wikimedia Commons