Prohlášení čestné prohlášení vs

Všichni jsme si vědomi důležitosti právních dokumentů, jako jsou čestné prohlášení a zákonná prohlášení, protože je často potřebujeme pro různé potřeby. Pokud například nemáme důkaz o adrese, pokud jsme se přestěhovali na nové místo po převodu pro telefonní spojení, můžeme být požádáni, abychom dostali čestné prohlášení nebo zákonné prohlášení, které je právním dokumentem, protože je podepsán advokátem nebo veřejný notář a slouží k potvrzení skutečností obsažených v dokumentu. Jak čestné prohlášení, tak statutární prohlášení jsou svým charakterem podobné a slouží také podobnému účelu, a proto je pro mnoho lidí obtížné rozlišovat mezi nimi. Tento článek se bude snažit zdůraznit jejich funkce ve snaze umožnit lidem najít právní dokument, který za určitých okolností vyžadují.

Čestné prohlášení je písemné prohlášení obsahující skutečnosti, o kterých se domníváte, že jsou správné a používají se jako důkaz u soudu. Je to právní dokument, který se podobá přísahě, která je potvrzena právním orgánem (veřejným notářem). Když připravujete čestné prohlášení, zapíšete si body ve formě odstavců, abyste to objasnili, a poté jej podepíšete jako deklarant, který znamená, že potvrzujete skutečnosti v něm obsažené. Nakonec je podepsán a opatřen razítkem svědka, jako je veřejný notář, a tento dokument se stává zákonným a musí být předložen jako důkaz u soudu.

V některých zemích společenství je další právní dokument známý jako zákonné prohlášení v módě. Je to přísaha deklaranta, který ověřuje nebo potvrzuje skutečnosti obsažené v pravdě. Je to dokument, který deklarant musí přísahat před právní autoritou, jako je právník. Statutární prohlášení je běžný dokument, který slouží k potvrzení skutečností ve všech věcech, ve kterých osoba nemusí mít žádný jiný důkaz. Některé věci, kde se používají, jsou, když osoba musí prokázat svou totožnost, státní příslušnost, rodinný stav atd.