Poté vs

Poté a poté jsou dvě slova používána v anglickém jazyce s rozdílem. Slovo „after“ se používá ve smyslu „když něco nebo někdo prošel“, jako ve větách:

1. Přijdu po 19:00.

2. Dostane šanci poté, co David dostane šanci.

V obou větách můžete zjistit, že slovo „po“ se používá ve smyslu „když něco nebo někdo je pryč“, a proto by první věta měla význam „přijdu, když se dostane kolem 19:00 “a význam druhé věty by mohl být„ dostane šanci, když Davidova šance pomine “.

Na druhé straně se slovo „poté“ používá ve smyslu „později“ jako ve větách:

1. Přijdu poté.

2. Poté se omluvil.

V obou větách můžete zjistit, že slovo „poté“ se používá ve smyslu „později“, a proto význam první věty bude „přijdu později“ a význam druhé věty bude "omluvil se později".

Je zajímavé poznamenat, že obě slova, jmenovitě po a poté, se používají jako příslovce. Slovo „after“ se používá ve frázích, jako je „postarat se“, „jít po“ a podobně. Na druhé straně se slovo „poté“ používá někdy i ve smyslu „poté“.

Slovo „po“ se někdy používá uprostřed věty jako určitý druh spojení jako ve větě „Šel jsem ve 3 hodin, po kterých také přišla“. V této větě vidíte, že slovo „po“ se používá jako spojka. To jsou důležité rozdíly mezi oběma slovy používanými v anglickém jazyce, a to po něm.