Agregovaná poptávka vs. poptávka

Agregovaná poptávka a poptávka jsou pojmy, které spolu úzce souvisejí. Agregovaná poptávka i poptávka představují hlavní rozdíly mezi studiem makroekonomie a mikroekonomie. Zatímco mikroekonomie se týká poptávky po určitém jednotlivém zboží a službách, makroekonomie se týká celkové poptávky celého národa po veškerém zboží a službách. Článek nabízí jasné vysvětlení poptávky a souhrnné poptávky a ukazuje hlavní podobnosti a rozdíly mezi nimi.

Agregovaná poptávka

Agregovaná poptávka je celková poptávka v ekonomice na různých úrovních cen. Souhrnná poptávka je také označována jako celkové výdaje a je také reprezentativní pro celkovou poptávku země po jejím HDP. Vzorec pro výpočet agregované poptávky je:

AG = C + I + G + (XM), kde

C jsou výdaje spotřebitelů,

Já jsem kapitálová investice,

G jsou vládní výdaje,

X je vývoz a

M označuje dovozy.

Křivku agregátní poptávky lze vynést tak, aby se zjistilo požadované množství za různé ceny a bude vypadat směrem dolů ze svahu zleva doprava. Existuje celá řada důvodů, proč se křivka agregátní poptávky tímto způsobem snižuje. Prvním je efekt kupní síly, kde nižší ceny zvyšují kupní sílu peněz. Dalším je úrokový efekt, kde nižší cenové hladiny vedou k nižším úrokovým sazbám a konečně mezinárodní substituční efekt, kde nižší ceny vedou k vyšší poptávce po místně vyráběném zboží a menší spotřebě zahraničních dovážených produktů.

Poptávka

Poptávka je definována jako „touha nakupovat zboží a služby opírající se o schopnost a ochotu zaplatit cenu“. Zákon poptávky je důležitým pojmem v ekonomii, který se zaměřuje na vztah mezi požadovanou cenou a množstvím. Zákon poptávky stanoví, že jak se cena produktu zvyšuje, poptávka po produktu klesne a jak cena produktu klesá, poptávka po produktu se zvýší (za předpokladu, že se neuvažují jiné faktory).

Křivka poptávky je grafickým znázorněním zákona poptávky. Poptávka bude ovlivněna řadou různých faktorů vedle ceny. Například poptávka po kávě Starbucks by byla ovlivněna řadou faktorů, jako je cena, cena jiných náhrad, příjem, dostupnost jiných značek kávy atd.

Jaký je rozdíl mezi agregovanou poptávkou a poptávkou?

Souhrnná poptávka představuje souhrn nabídky a poptávky veškerého zboží a služeb v zemi. Poptávka ukazuje vztah mezi cenou produktu a požadovaným množstvím. Pojmy agregovaná poptávka a poptávka spolu úzce souvisejí a používají se ke stanovení mikroekonomického a makroekonomického zdraví země, spotřebitelských výdajových návyků, cenových hladin atd. Souhrnná poptávka ukazuje celkové výdaje celého národa na veškeré zboží a služby, zatímco poptávka se týká pohledu na vztah mezi cenou a množstvím požadovaným pro každý jednotlivý produkt.

Souhrn:

Agregovaná poptávka vs. poptávka

• Agregovaná poptávka a poptávka představují hlavní rozdíly mezi studiem makroekonomie a mikroekonomie.

• Agregovaná poptávka je celková poptávka v ekonomice na různých úrovních cen.

• Poptávka je definována jako „touha nakupovat zboží a služby opírající se o schopnost a ochotu zaplatit cenu“.

• Agregovaná poptávka ukazuje celkové výdaje celého národa na veškeré zboží a služby, zatímco poptávka se zabývá hledáním vztahu mezi cenou a množstvím požadovaným pro každý jednotlivý produkt.