Agnostic tedy zcela nevylučuje myšlenku boha nebo „nejvyšší moci“, ale spíše říká, že toto hledání je marné cvičení a nedává žádné výsledky. Říkají, že je to jako najít absolutní hlavní stavební hmotu. Věda nám umožnila přijít s myšlenkou, že atomy jsou nejzákladnější částice v hmotě a dokazují, že existují mnohem menší a podstatnější částice, jako jsou kvarky, leptony atd. Ale mohou být tyto částice stále něčím? je to platné? Pokud ano, kdy končí? Jak říká Agnostic, nemůžeme dosáhnout ani dosáhnout absolutní základny.

Ateismus naopak ničí představu Boha. Nemyslí si, že existuje jednodušší a jednodušší síla. Často říkají, že obecně odmítají Boží myšlenku. Ateista tak může odrážet přísný přístup k celému dialogu.

Důležité je poznamenat, že oba typy názorů mohou mít něco společného - nedostatek spolehlivých důkazů, že existuje vysoká moc.

Reference