AIEEE a IIT

AIEEE znamená All India Engineering Entrance Exam a IIT znamená Indian Institute of Technology. IIT je skupina institutů a AIEEE je systém zkoušek pro různé inženýrské ústavy v Indii.

IIT je skupina nezávislých inženýrských a technologicky orientovaných institucí v Indii. Byl založen indickým parlamentem a prohlášen za instituce národního významu. AIEEE je přijímací zkouška, kterou provádí Ústřední rada středního školství.

Jedním z klíčových aspektů, které mohou zdůraznit rozdíl mezi AIEEE a IIT, je vyšetřování. AIEEE přijímá vstup do různých architektonických a inženýrských institutů po celé zemi, včetně národních technologických institucí. Na druhé straně samostatná přijímací zkouška s názvem IIT-JEE se nazývá společná přijímací zkouška pro sedadla IIT.

Při porovnání dvou přijímacích zkoušek je IIT-JEE nejvýhodnější zkouškou. IIT-JEE je také tvrdší než AIEEE. Zatímco IIT-JEE klade důraz na vytváření a správné používání konceptů, AIEEE zdůrazňuje poptávku, přesnost a rychlost.

IIT-JEE testuje základy kandidáta. Předběžné ověření je obtížné při porovnání otázek v IIT-JEE a AIEEE.

Pokud jsou zkoušky IIT '' JEE určeny pro přijímací řízení, je postgraduální přijímání založeno na JMET, GATE, CEED a JAM. Uchazeč, který se uchází o titul B.Arch v AIEEE, musí projít testem matematiky a schopností a kandidát pro B.Tech musí projít testy fyziky, matematiky a chemie.

Závěr

1. AIEEE znamená All India Engineering Entrance Exam a IIT je Indian Institute of Technology. 2. IIT je skupina institutů a systém zkoušek AIEEE pro různé inženýrské ústavy v Indii. 3. AIEEE přijímá vstup do různých architektonických a inženýrských institutů v celé zemi, včetně národních technologických institucí. Na druhé straně existuje samostatná přijímací zkouška pro pozice IIT s názvem IIT-JEE, která je kombinována jako integrovaná přijímací zkouška. 4. IIT-JEE je nejvýhodnější zkouškou při porovnání obou přijímacích zkoušek. IIT-JEE je také tvrdší než AIEEE. 5. Předběžné přezkoumání je velmi obtížné při porovnávání otázek v IIT-JEE a AIEEE. 6. IIT-JEE zdůrazňuje design a implementaci koncepce, AIEEE však zdůrazňuje poptávku, přesnost a rychlost.

Reference