Cíl lze definovat jako obecné fráze nebo věty, které určují účel programu. Účel je jasněji definovaným cílem pro dosažení cíle. Tento příspěvek je pokusem o zvýraznění a zvýraznění oblastí, které rozlišují dva termíny, zejména jejich rozdíly ve vlastnostech a použití.

Hlavní rozdíl mezi cíli a cíli je v perspektivě specifikace. Cíl je vždy co nejkonkrétnější, ale lze jej považovat za trochu nejednoznačný ohledně účelu. Cíle lze považovat za obecné prohlášení.

Dalším rozdílem je časový interval. Čas vyhrazený pro každý projekt nebo program vždy přichází s časem. To není případ cílů. Neexistuje žádný časový rámec pro dosažení cílů. Například by to mohlo být něco jako 20% až 40% zvýšení prodeje společnosti pro jakýkoli projekt. Cílem společnosti je však zvýšit prodej z 20% na 40% za 4 roky. Cíle jsou v souladu se stylem řízení SMART. SMART zde odkazuje na účelnost jasného, ​​měřitelného, ​​přesného, ​​racionálního a časově vázaného plánu. Účel není pro výše uvedený rámec vhodný nebo zbytečný.

Stručně řečeno, stanovené cíle a cíle jsou měření, která přijímáme k dosažení našich cílů.

Reference