Klíčový rozdíl mezi alelou a lokusem je v tom, že alela odkazuje na jednu ze dvou nebo více alternativních sekvencí genu v určitém lokusu, zatímco lokus odkazuje na určité místo na chromozomu, kde lze nalézt gen.

Ve formě genů dědí genetické informace rodiče po potomcích. Geny jsou specifické nukleotidové sekvence umístěné v chromozomech. Mnoho genů se nachází v genomu organismu. Jejich uspořádání v genomu je přesné a umístění genu lze snadno najít pomocí genetického markeru. Kromě toho konkrétní gen může mít různé verze, které nazýváme alely. Specifické umístění genu v chromozomu je také velmi důležité a my tomu říkáme lokus.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je alela
3. Co je to Locus
4. Podobnosti mezi alelami a Locusem
5. Srovnání bok po boku - Alely vs Locus v tabulkové formě
6. Shrnutí

Co je alela?

Alela je alternativní forma genu. Jednoduše řečeno, alely odkazují na různé verze genu. Často existují dvě alely jednoho genu. Ale to se může lišit. V genech mohou být přítomny více než dvě alely. Nacházeli se však na stejném místě jako homologní chromozomy, které nazývají lokus. DNA sekvence nebo nukleotidová sekvence se liší mezi alely stejného genu v důsledku mutací. To vede k různým pozorovatelným fenotypovým vlastnostem i genetickým poruchám.

Lidé mají často dvě alely v každém genetickém lokusu, protože jsou diploidní a během fertilizace získávají od každého rodiče jeden homologní chromozom. Podle Mendelovy genetiky mohou být alely buď dominantní alelou nebo recesivní alelou v závislosti na jejich přidružených vlastnostech. Dominantní alela může vyjádřit svůj fenotypový znak, i když je jedna alela přítomna. Aby však bylo možné vyjádřit recesivní fenotypovou vlastnost, měly by být obě alely recesivní (homozygotní recesivní) v lokusu.

Co je to Locus?

Místo (v množném čísle) je místo na chromozomu, kde se nachází gen. Většina lidí to nazývá chromozomálním markerem. Genetická mapa je seznamem loci pro určitý genom. Génové mapování je nejčastěji používaným procesem k určení místa v určité biologické vlastnosti.

Když je organismus pro určitý lokus heterozygotní, je na něm jedna dominantní alela a jedna recesivní alela. Pokud je organismus homozygotní, nese na jednom místě buď dvě dominantní alely, nebo dvě recesivní alely.

Jaké jsou podobnosti mezi alelami a Locusem?


  • Na chromozomech najdete alelu i lokus.
    Jsou to termíny spojené s geny.
    Alely se nacházejí ve stejném lokusu genu.
    V genetice jsou pro mnoho studií opravdu důležité.

Jaký je rozdíl mezi alelou a Locusem?

V chromozomech jsou přítomny tisíce genů. Alela a lokus jsou dva pojmy související s chromozomy a geny. Alela je jednou z možných forem genu. Obvykle existují dva typy alel, dominantní alely nebo recesivní alely. Na druhé straně je lokus pozice na chromozomu, kde se nachází gen. Jedná se o konkrétní umístění. Toto je klíčový rozdíl mezi alelou a lokusem. Místo navíc funguje také jako genetický marker. Také loci jsou důležité při genovém mapování a konstrukci genetické mapy organismu. Na základě jejich funkcí je rozdíl mezi alelou a lokusem v tom, že alela kóduje znak, zatímco lokus dává bydliště genu.

Níže uvedený infographic představuje rozdíl mezi alelou a lokusem v podobě tabulky.

Rozdíl mezi alelou a louskem v tabulkové formě

Shrnutí - Allele vs Locus

Alely a lokusy se navzájem liší, i když se alely nacházejí v lokusech. Proto je alela jednou z možných forem genu. Na druhé straně je lokus specifickým místem na chromozomu, kde se nachází gen. Loci jsou genetické markery. V jednom lokusu může být více než jedna alela. Navíc alela kóduje gen, zatímco lokus je pouze pozice na chromozomu. To je rozdíl mezi alelou a lokusem.

Odkaz:

1. „Allele“. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24. srpna 2018. K dispozici zde
2. „Allele“. ScienceDaily, ScienceDaily. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1. ”Gene Loci and Alleles” Keith Chan - vlastní práce, (CC BY-SA 4.0) přes Commons Wikimedia
2. „Neurofibromatóza2-lokus“ Původní autor neznámý, vektorizovaný Jkwchui (Public Domain) přes Commons Wikimedia