Případová studie vs. řešená případová studie

Případová studie je důležitou metodou provádění výzkumu a tvoří nedílnou součást jakéhokoli akademického psaní. Případová studie se může týkat společnosti, události, jednotlivce nebo skupiny lidí. Používá se k identifikaci problémů a poté k pokusu o nalezení odpovědí nebo vysvětlení těchto odpovědí v rámci projektu. Liší se od původního výzkumu v tom smyslu, že se omezuje na předmět výzkumu a nepotřebuje odkazy ani citace, jako jsou ty, které jsou potřeba ve výzkumném článku. Potřebuje však řádný úvod a závěr, který se snaží najít odpovědi na problémy, které případ představuje. Po dokončení se případová studie stává řešenou případovou studií a používá se pro školení a informování personálu v mnoha průmyslových odvětvích. Slouží jako reference pro stážisty v jakémkoli studijním oboru, jako je lékařství, právo, jurisprudence, obchodní administrativa, policie atd.

Zejména pro studenty obchodu a managementu slouží řešené případové studie jako součást procesu učení, který je připravuje na broušení v oboru. Náhlý a fenomenální vzestup a úspěch společností jako Microsoft, Apple, Lenovo a Dell jsou učeny a citovány studentům administrativy, aby jim věděli o různých cestách, které tyto společnosti podnikly, aby dosáhly vrcholu ve svých oborech. Úžasný úspěch dabbawalas z Bombaje, kteří jsou dodavateli obědových tiffinů stovkám tisíců zaměstnaných v různých společnostech ve městě Bombaj, byl použit jako řešená případová studie, která studentům naučí různé procesy řízení (řízení dodavatelského řetězce), které lze použít za různých okolností. Jako inspirativní materiál pro studenty také slouží případové studie o výjimečných osobách, které ve svém oboru povstaly odnikud k vrcholu.

Související odkazy:

Rozdíl mezi případovou studií a výzkumem