Iracionální vs. racionální čísla

Racionální číslo iracionální číslo jsou reálná čísla. Obě jsou hodnoty, které představují určité množství podél určitého kontinua. Matematika a čísla nejsou šálkem čaje každého, takže někdy je pro některé lidi matoucí rozlišovat, který z nich je racionální a který z nich je iracionální číslo.

Racionální číslo

Racionální číslo je ve skutečnosti libovolné číslo, které lze vyjádřit jako zlomek dvou celých čísel x / y, kde y nebo jmenovatel není nula. Protože jmenovatel může být roven jednomu, můžeme dojít k závěru, že všechna celá čísla jsou racionální číslo. Slovo racionální bylo původně odvozeno od poměru slov, protože je lze opět vyjádřit jako poměr x / y, protože oba jsou celá čísla.

Iracionální číslo

Iracionální čísla jako to, co jeho název může znamenat, jsou čísla, která nejsou racionální. Tato čísla nelze psát ve zlomkové podobě; i když můžete napsat v desítkové podobě. Iracionální čísla jsou ta reálná čísla, která nejsou racionální. Příklady iracionálních čísel zahrnují následující: zlatý poměr a druhou odmocninu 2, protože nemůžete vyjádřit všechna tato čísla ve formě zlomků.

Rozdíl mezi iracionálními a racionálními čísly

Zde jsou některé rozdíly, které bychom se měli naučit o racionálních a iracionálních číslech. Za prvé, racionální čísla jsou čísla, která můžeme napsat jako zlomek; ta čísla, která nemůžeme vyjádřit jako zlomky, se nazývají iracionální, stejně jako pi. Číslo 2 je racionální číslo, ale jeho druhá odmocnina není. Dá se určitě říci, že všechna celá čísla jsou racionální čísla, ale nelze říci, že všechna nečísla jsou iracionální. Jak bylo uvedeno výše, racionální čísla lze psát jako zlomky; nicméně to může být psáno jako desetinná místa také. Iracionální čísla lze psát jako desetinná místa, ale nikoli zlomky.

Když se podíváme na to, co je uvedeno výše, může být pryč, jak zvládnout jaký je rozdíl mezi těmito dvěma.