Nálada vs Affect

V angličtině se slovo „efekt“ používá hlavně jako sloveso a dva podobné odstíny jsou docela podobné. Vliv může znamenat změnu něčích pocitů nebo nálady. V širším smyslu by to také mohlo znamenat ovlivňování něčeho. Dopad v psychologii se používá k popisu změn nálad, zejména změn nálad. Zároveň může efekt popsat náladu, ale z hlediska významů.

Nálada je emoční stav, obvykle dočasně způsobený určitým stimulem. Slovo je odvozeno ze starověkého anglického slova „mod“, což znamená odvahu, zejména během války. Nálada vytváří pozitivní nebo negativní valenci. Když tito lidé mluví o tom, že mají dobrou nebo špatnou náladu. Nálada často trvá déle než jiné emoce, jako je překvapení a strach. V psychologii je nálada způsobena napětím a napětím. Podle psychologa Roberta Tayera poskytuje klidná energie ty nejlepší emoce, a když jsou unavené, emoce se zhoršují.

Existuje tendence zaměňovat význam těchto dvou slov, protože v psychologii znamenají něco velmi podobného. Nálada je emocionálně nabitý stav bytí. Nálada nemusí mít vždy konkrétní stimul nebo motiv, ale spíše je rozptýlenější a neefektivnější. Existuje však jasný důvod k pocitu. Affect také popisuje stav emocí nebo emocí. Je nedílnou součástí našeho přímého kontaktu se stimulanty.

Dalším důležitým rozdílem mezi vlivem a náladou je účinek nouzových reakcí, které se změní, pokud člověk v budoucnu očekává potěšení nebo bolest. Proto je to krátká délka života a nálada může trvat i chvilku, protože příčiny nelze oddělit. Jak to trvá déle, je obtížnější vyrovnat se s náladou.

Vliv mezilidské komunikace je velmi důležitý. Emoce jsou známé tím, jak si organismy udržují své vztahy s prostředím. Reakce na náladu a vliv se projevují fyzickou stagnací, výrazem obličeje, zvukem nebo jinými gesty.

Závěr 1. Náklonnost je zážitek z pocitu a nálada je emoční stav. 2. Dopad je obvykle krátkodobý a nálada může trvat hodiny nebo dny. 3. Nálada může být ve stavu vlivu, pokud neexistují zjevné důvody.

Reference