Na Bibli se časem dívá jako na progresivní text, takže Nový zákon je považován za založený na událostech, systémech, dohodách a slibech Starého zákona.

Starý zákon nám říká, proč Židé hledali Krista, když nás Nový zákon přivedl k evangeliu. To pomáhá identifikovat Starý zákon, který pomáhá identifikovat Ježíše Krista Nazaretského, kvůli jeho komplexním proroctvím o narození, smrti, vzkříšení a dalších. Některé židovské tradice jsou v Novém zákoně útržkovité a úplné. je k dispozici pouze ze Starého zákona. Nový zákon ve skutečnosti uvádí, že v proroctví bylo v Bibli naplněno několik proroctví. Několik proroctví v Novém zákoně je založeno na proroctví Starého zákona. Jak však Nový zákon pokračuje v toku zjevení, pomáhá objasňovat častěji nejasné učení ve Starém zákoně.

Starý zákon říká, že člověk je hříchem oddělen od Boha, a Nový zákon říká, že člověk může obnovit a obnovit svůj vztah s Bohem. Ukazuje nám, jak nám Starý a Nový zákon pomáhají porozumět Božím slibům.

Reference