Zakat a daně

Daň je vybírána pro všechny občany země. Vláda vybírá daně z celkového vývoje země a na druhé straně je zakat uvalena pouze na muslimy.

Zakah je zakotven v Koránu a nikdo to nemůže změnit. Zakat je stálý systém a neexistuje daň. Zakat se počítá na 2,5% ročního příjmu osoby nebo rodiny. Naopak, vláda má určitá pravidla a předpisy pro ukládání daní. Přestože nedochází ke změně procenta zakat, vláda může čas od času provést daňové úpravy.

Existují také rozdíly ve zdrojích mezi zakat a daněmi. I když existují solidní zdroje zakat, daňové zdroje se liší podle potřeb. Daň přichází přímo a nepřímo. Zakah pochází z nadměrného bohatství nebo příjmu. Existují určité podmínky pro rozdávání zakat a jsou distribuovány pouze určitým lidem. Zakat by měl být dán chudým, zajatcům, dlužníkům, fundraiserům, kvůli Alláhovi a cestujícím. Zakah se podává jednou ročně.

Přestože zakat není povinný, daně jsou povinné. Každý občan, ať už bohatý nebo chudý, musí platit daně. Na rozdíl od zakat vláda ukládá občanům daně.

Zakah je prostředkem spasení pro ty, kdo to platí.

Závěr Přestože je zakat nábožensky posvátný, daň tomu tak není. Daň je vybírána pro všechny občany země. Na druhé straně je zakat pouze na muslimech. Vláda vybírá daně pro rozvoj země. Zakat by měl být dán chudým, zajatcům, dlužníkům, fundraiserům, kvůli Alláhovi a cestujícím. Zakat je stálý systém a neexistuje daň. Přestože zakat není povinný, daně jsou povinné. Každý občan, ať už bohatý nebo chudý, musí platit daně. I když existují solidní zdroje zakat, daňové zdroje se liší podle potřeb.

Reference