Transformátor s 1778 zapne primární a 387 zapne sekundární se používá v elektrickém slotu auto ra?

Transformátor s 1778 zapnutími na primárním a 387 zapnutí na sekundárním se používá v závodní soupravě pro elektrické autíčka ke snížení amplitudy vstupního napětí o 170 V od výstupu ze zdi. Proud v sekundární cívce má amplitudu 3,2 A.

Jaká je amplituda napětí na sekundární cívce?

PROTI

Jaká je aktuální amplituda v primární cívce?

A


Odpověď 1:

Hai chase Fleming, NpVp = Ns Vs

Vzhledem k datům Np = 1778 Ns = 387 a Vp = 170 V. Připojením a řešením můžete získat Vs = 37 V

V případě ideálního transformátoru, tj. Transformátoru, který nemá žádné ztráty z jiných důvodů,

příkon bude stejný jako výkon.

Proto Vp Ip = Vs Is

Když připojíme Vp = 170 V, Vs = 37 V a Is = 3,2 A, dostaneme Ip = 0,697 A.

Požadované hodnoty Vs = 37 V a Ip = 0,697 A.