muž vs. nadpřirozená definice


Odpověď 1:

Těchto pět typů konfliktů je:

 1. Mezilidský konflikt - konflikt, který je ve vaší osobě, může to být emoce, pocity, které jsou v rozporu, nebo vnitřní zmatek.
 2. Vnější konflikty:

  1. Osoba vs. Osoba: Konflikt, ke kterému dochází mezi dvěma lidmi kvůli neshodě, nesprávné komunikaci, nesprávné interpretaci informací atd.
  2. Osoba vs. příroda: Konflikt, který vzniká, když člověk musí jít proti přirozené síle nebo ji překonat.
  3. Osoba vs. osud: Zde dochází ke konfliktu, pokud osoba nemá kontrolu nad situací a nemusí situaci zcela pochopit.
  4. Osoba vs. společnost: Konflikt, ke kterému dochází, když má člověk problém se společenskými normami, právem, vírou atd.

Odpověď 2:
 1. (Wo) Muž vs Self
 2. (Wo) Man vs (Wo) Man
 3. (Wo) Muž vs společnost
 4. (Wo) Man vs Nature
 5. (Wo) Muž vs Supernatural

Zdroj:

5 typů konfliktů v literatuře s příklady - Booksoarus